1. metrik

  metrik, verslära.

 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 4. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.
 5. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 6. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 7. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 8. arabiska

  arabiska, sammanfattande benämning på en grupp närbesläktade dialekter med ursprung i Arabiska halvöns norra och centrala delar.

 9. satslogik

  satslogik, grundläggande del av den moderna logiken, i vilken satslogiska former studeras, dvs. sätten på vilka en sammansatt sats kan byggas upp med hjälp av satslogiska operatorer.
 10. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.