1. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).
 2. van der Waals-krafter

  van der Waals-krafter, svaga attraktiva krafter mellan atomer som beror på att elektronerna i elektronmolnen kring de växelverkande atomerna anpassar sig så att de rör sig i takt med varandra (s.k. elektronkorrelation).
 3. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 4. tabellera

  tabelle´ra verb ~de ~t ORDLED: tab-ell-er-ar SUBST.: tabellerande, tabellering
  Svensk ordbok
 5. fördelning

  fördelning, inom kemin en heterogen jämvikt, som innebär att ett ämne har fördelat sig mellan två olika faser, till exempel mellan två icke blandbara vätskor, mellan vätska och gasfas, mellan fast fas och gasfas eller mellan fast fas och vätska.
 6. kryoskopiska konstanten

  kryoskopiska konstanten,, Ef, konstant inom termodynamik som uttrycker hur mycket fryspunkten sänks för ett lösningsmedel vid tillsats av ett icke-dissocierande löst ämne.
 7. ebullioskopiska konstanten

  ebullioskopiska konstanten,, Eb, konstant inom termodynamik som uttrycker hur mycket kokpunkten höjs för ett lösningsmedel vid tillsats av ett icke-dissocierande löst ämne.