1. Table Mountain

  Table Mountain, det engelska namnet på Taffelberget, Sydafrika.
 2. table d’hôte

  table d’hôte, serveringsform där en matgäst väljer en av restaurangen sammansatt måltid, till ett för hela menyn gällande pris.
 3. Round Table

  Round Table, ideell sammanslutning som erinrar om Rotary men som har en övre åldersgräns på 40 år.
 4. vin de table

  vin de table, vin ordinaire, bordsvin, fransk beteckning för det enklaste vinet.
 5. tablett

  tablett, läkemedelsform innehållande en bestämd mängd verksam substans att tas in genom munnen (peroralt).
 6. tablett

  tablett, ett stycke textil som läggs under varje kuvert på ett matbord i stället för en hel duk eller som skydd för denna.
 7. tableaux vivants

  tableaux vivants, teaterterm för en stum, pantomimisk gestaltning av en rörande eller konfliktfylld, vardaglig eller historisk genrescen med mänskliga aktörer.
 8. Tableau économique

  Tableau économique , ekonomisk modell utformad av François Quesnay.
 9. table dhôte

  table d'hôte [tabl(e)då´t] subst. ~n [-å´ten] ~r [-å´ter] ORDLED: table d'hôt-en
  Svensk ordbok
 10. tablett

  tablett´ subst. ~en ~er ORDLED: tabl-ett-en
  Svensk ordbok