1. tablett

  tablett, ett stycke textil som läggs under varje kuvert på ett matbord i stället för en hel duk eller som skydd för denna.
 2. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 3. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 4. placebo

  placebo, inom medicinen benämning på något som används i en behandlingsåtgärd men som inte anses ha någon reell biologisk effekt på en sjukdomsprocess eller på sjukdomssymtom.
 5. östrogener

  östrogener, estrogener, östrogena hormoner, samlingsbenämning på en grupp kvinnliga (honliga) könshormoner.

 6. härdplast

  härdplast, plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas.
 7. p-piller

  p-piller är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.
 8. laktos

  laktos, mjölksocker, en disackarid uppbyggd av galaktos som är förenad med glukos genom en β-1,4-glukosidbindning.
 9. cannabis

  cannabis är ett samlingsnamn för produkter som kommer från växten indisk hampa.

 10. per os

  per os (latin), genom munnen; per os tillförda läkemedel är sådana som sväljs (tabletter, kapslar, piller, suspensioner eller lösningar).