1. tablett

  tablett, läkemedelsform innehållande en bestämd mängd verksam substans att tas in genom munnen (peroralt).
 2. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 3. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 4. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 5. härdplast

  härdplast, plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas.
 6. tablett

  tablett, ett stycke textil som läggs under varje kuvert på ett matbord i stället för en hel duk eller som skydd för denna.
 7. laktos

  laktos, mjölksocker, en disackarid uppbyggd av galaktos som är förenad med glukos genom en β-1,4-glukosidbindning.
 8. depåtablett

  depåtablett, läkemedelsberedning som utformats med avsikten att den farmakologiska effekten skall bli mer långvarig än efter intag av en tablett av vanlig typ.

 9. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 10. paracetamol

  paracetamol, N-acetyl- p-aminofen, acetaminofen, läkemedel med smärtstillande och febernedsättande verkan.