1. tablett

  tablett, läkemedelsform innehållande en bestämd mängd verksam substans att tas in genom munnen (peroralt).
 2. tablett

  tablett, ett stycke textil som läggs under varje kuvert på ett matbord i stället för en hel duk eller som skydd för denna.
 3. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 4. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 5. laktos

  laktos, mjölksocker, en disackarid uppbyggd av galaktos som är förenad med glukos genom en β-1,4-glukosidbindning.
 6. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 7. per os

  per os (latin), genom munnen; per os tillförda läkemedel är sådana som sväljs (tabletter, kapslar, piller, suspensioner eller lösningar).
 8. härdplast

  härdplast, plast som efter härdning inte kan smältas, dvs. omformas.
 9. klimakterium

  klimakterium, den fas i en kvinnas liv som inträffar något eller ett par år innan menstruationerna upphör (menopausen) och de närmaste åren därefter.
 10. ecstasy

  ecstasy, Molly, ursprungligen beteckning för tabletter som innehåller den centralstimulerande och hallucigena substansen MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin); numera kan även andra substanser ingå i ecstasytabletter.