1. ortnamn

  ortnamn, toponym, namn på geografisk lokalitet i vid mening.
 2. lördag

  lördag, tidigare räknad som veckans sjunde dag, sedan 1973 som dess sjätte, bevarar i sitt namn ett fornsvenskt ord för bad(vatten), lögh, och därmed minnet av att man förr i tiden då brukade tvätta sig grundligare eller ta ett bad.

 3. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 4. tabuera

  tabue´ra verb ~de ~t ORDLED: tabu-er-ar SUBST.: tabuerande, tabuering
  Svensk ordbok
 5. kringgärning

  kringgärning, gammalt uttryck för arbeten som innebär att någonting förs runt, t.ex. att spinna, att nysta garn, att mala mjöl.
 6. Oceanien

  Oceanien, jordens minsta världsdel.