1. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 2. lördag

  lördag, tidigare räknad som veckans sjunde dag, sedan 1973 som dess sjätte, bevarar i sitt namn ett fornsvenskt ord för bad(vatten), lögh, och därmed minnet av att man förr i tiden då brukade tvätta sig grundligare eller ta ett bad.

 3. ortnamn

  ortnamn, toponym, namn på geografisk lokalitet i vid mening.
 4. tabuera

  tabue´ra verb ~de ~t ORDLED: tabu-er-ar SUBST.: tabuerande, tabuering
  Svensk ordbok
 5. Oceanien

  Oceanien, jordens minsta världsdel.

 6. kringgärning

  kringgärning, gammalt uttryck för arbeten som innebär att någonting förs runt, t.ex. att spinna, att nysta garn, att mala mjöl.