1. tabulator

  tabulator, elektromekanisk kontorsmaskin från hålkortstiden.
 2. tabulator

  tabulator, automatisk kolumnfinnare på bl.a. skrivmaskin.
 3. tabulator

  tabula`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: tabul-at-or-er
  Svensk ordbok
 4. koralldjur

  koralldjur, Anthozoa, klass nässeldjur med ca 6 500 nutida arter i världens alla hav.

 5. massutdöende

  massutdöende, skeende där representanter för vissa organismgrupper relativt hastigt dör ut.

 6. hålkortsmaskin

  hålkortsmaskin, maskin för mekanisk bearbetning av data lagrade på hålkort; föregångare till datorn inom databehandling.
 7. tabulater

  tabulater, Tabulata , tabulata koraller, utdöd ordning koralldjur som fanns i haven från ordovicium till perm (för 480–250 miljoner år sedan).
 8. Favosites

  Favosites, bikakekoraller , det vetenskapliga namnet på ett utdött släkte i korallordningen tabulater.
 9. Halysites

  Halysites, kedjekorall, orgelsvamp, det vetenskapliga namnet på ett utdött släkte i korallordningen tabulater.
 10. Heliolites

  Heliolites, solkorall, det vetenskapliga namnet på ett utdött släkte i korallordningen tabulater, som levde under silur och devon (för ca 435–380 miljoner år sedan).