1. taft

  taft är ett tyg som är lite stelt och ganska blankt.
 2. taft

  taft subst. ~en el. ~et ORDLED: taft-en
  Svensk ordbok
 3. Robert Taft

  Taft, Robert, 1889–1953, amerikansk politiker (republikan), senator för Ohio 1939–53; son till William Taft.
 4. William Taft

  Taft, William, 1857–1930, amerikansk jurist och politiker (republikan), president 1909–13.
 5. Taft–Hartley-lagen

  Taft–Hartley-lagen, amerikansk lag riktad mot fackföreningarna, antagen 1947 mot president Harry S. Trumans veto.

 6. Taftan

  Taftan, berg i sydöstra Iran; 4 042 m ö.h. För belägenhet se landskarta Iran.
 7. taftbindning

  taf`tbindning subst. ~en ORDLED: taft--bind-ning-en
  Svensk ordbok
 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 9. hydrolys

  hydrolys, kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten,

 10. acetatfiber

  acetatfiber, diacetatfiber, äldre benämning acetatrayon, textilfiber, bestående av cellulosaacetat där 74–92 % av cellulosans hydroxylgrupper ersatts med acetatgrupper.