1. tagel

  tagel, långa, grova och ganska styva hår från man och svans hos hästdjur samt från svans hos nötkreatur, t.ex. jak.
 2. tagellavar

  tagellavar, Alectoria och Bryoria, släkten busklavar med ca 15 arter i Sverige (tidigare sammanförda till släktet A.).
 3. Tage Lindbom

  Lindbom, Tage, 1909–2001, fil.dr, historiker och författare, chef för Arbetarrörelsens arkiv 1938–65.
 4. tagelmaskar

  tagelmaskar, Nematomorpha , stam mycket långa och smala säckmaskar med ca 230 kända arter i sötvatten, i hav och på land.
 5. tagel

  ta´gel subst. taglet, plur. ~, best. plur. taglen ORDLED: tagl-et
  Svensk ordbok
 6. tagelduk

  tagelduk, tagelväv, styv väv med bomullsgarn i varpen och tagel i inslaget.
 7. tagelstarr

  tagelstarr, Carex appropinquata (syn. C. paradoxa), art i familjen halvgräs.
 8. Tage la Cour

  la Cour, Tage, 1915–93, dansk författare.
 9. Tage La Cour

  La Cour, Tage, dansk författare, se Cour.
 10. tagelskjorta

  ta`gelskjorta subst. ~n tagelskjortor ORDLED: tagel--skjort-an
  Svensk ordbok