1. tagen

  ta`gen adj. taget tagna ORDLED: tag-en
  Svensk ordbok
 2. Tage Erlander

  Erlander, Tage, född 13 juni 1901, död 21 juni 1985, politiker (socialdemokrat), statsminister 1946–69.

 3. Tage Danielsson

  Danielsson, Tage, född 5 februari 1928, död 13 oktober 1985, underhållare, filmregissör och författare.
 4. Tage Nilsson

  Nilsson, Tage, 1905–86, geolog, laborator vid Lunds universitet 1948–69, professor i kvartärgeologi 1969–71.
 5. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 6. coronavirus

  coronavirus, Coronaviridae, familj virus som omfattar två grupper, coronavirus och torovirus.

 7. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 8. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 9. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 10. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.