1. midnattssol

  midnattssol är ett fenomen i polartrakterna sommartid vilket innebär att solen inte går ned under horisonten under nattens lopp.
 2. Io

  Io, Jupiter I, den innersta av planeten Jupiters stora, s.k. galileiska månar, en av solsystemets märkligaste himlakroppar.
 3. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 4. gnuer

  gnuer, Connochaetes [-çɛ:tes], släkte i underfamiljen gräsätande antiloper med två arter i Afrika, strimmig gnu och vitsvansgnu.
 5. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.
 6. murverk

  murverk, byggnadsteknisk konstruktion hopfogad av natursten eller av block av konst­gjort stenmaterial (se murblock och mursten).
 7. klassifikation

  klassifikation, resultatet av att objekt eller individer grupperas, indelas eller inordnas i olika klasser; även själva verksamheten att inordna i klasser.
 8. formaldehyd

  formaldehyd, metanal, H2C=O, färglös gas med karakteristisk, stickande lukt.

 9. William Hogarth

  Hogarth [hə ugɑ:θ], William, 1697–1764, brittisk målare, grafiker och konstteoretiker.
 10. mancala

  mancala, kalaha, sällskapsspel, känt från medeltiden bl.a. genom fynd av afrikanska spelbräden.