1. tak

  tak, en byggnads eller ett rums avslutning upptill.
 2. tak

  tak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tak-et
  Svensk ordbok
 3. V-tak

  V-tak, motfallstak , yttertak med två mot varandra sluttande fall.
 4. holländskt tak

  holländskt tak, valmtak , byggnadsterm, se tak.
 5. valmat tak

  valmat tak, se valmtak.
 6. brutet tak

  brutet tak, detsamma som mansardtak.
 7. Världens tak

  Världens tak, annat namn på Pamirs högplatå. Se Pamir.
 8. omvänt tak

  omvänt tak, takkonstruktion där värme­isoleringen ligger över (utanför) tätskiktet, som vanligen utförs i gjutasfalt.
 9. taka

  taka, myntenhet i Bangladesh; 1 taka = 100 paisas.
 10. takfot

  takfot, husbyggnadsterm, se tak.