1. taknock

  taknock, nock , husbyggnadsterm, se tak.
 2. taknock

  ta`knock subst. ~en ~ar ORDLED: tak--nock-en
  Svensk ordbok
 3. sadeltak

  sadeltak, yttertak med två från varandra sluttande takfall, upptill förenade i en taknock, se tak.
 4. nock

  nock, taknock , inom husbyggnadstekniken benämning på den översta skärningslinjen mellan motstående takfall på ett sadeltak.
 5. takryttare

  takryttare, tornliknande takprydnad som ”rider” på taknocken till en byggnad.
 6. vedtak

  vedtak, tak av ved, fram till 1800-talet allmän typ av tak på landsbygdens trähus, särskilt i norra Sverige.
 7. friggebod

  friggebod, populär benämning på en mindre byggnad som – enligt regler antagna 1979, då Birgit Friggebo var bostadsminister – får uppföras utan bygglov i anslutning till ett småhus.

 8. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 9. Veii

  Veii, Veji, etruskiska Veia, antik etruskisk och romersk stad ca 19 km nordväst om Rom, Italien.
 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.