1. takt

  takt är det begrepp inom musiken som handlar om med vilken hastighet och i vilken rytm som tonerna flyter fram.

 2. takt

  takt, i fråga om förbränningsmotorer benämning på de – två eller fyra – olikartade arbetsfaserna i kolvens fram- och återgående rörelse under en arbetscykel.
 3. takt

  takt, dels beteckning för regelbunden rytm i en dikt, dels alternativ term till versfot.
 4. takt

  takt subst. ~en ~er ORDLED: takt-en
  Svensk ordbok
 5. taktart

  taktart, i musiken en kontinuerlig följd av identiska takter (jämför takt).

 6. taktegel

  taktegel, taktäckningsmaterial av bränd lera för lutande tak bestående av tunna plana eller kurvade skivor (takpannor) som läggs på taket på ett sådant sätt att de överlappar varandra.
 7. taktvila

  taktvila, inom metriken detsamma som cesur.
 8. taktilering

  taktilering, talbaserad kommunikation där mottagaren håller sin hand på talarens hals, på eller nära struphuvudet.
 9. taktik

  taktik, i militära sammanhang läran om användningen av militära förband för att i strid med eller under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller störa honom, att ta eller hålla viktig terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller bekämpa motståndarens.
 10. taktäckning

  taktäckning, den del av ett yttertak som har till uppgift att skydda mot klimatets inverkan, se tak och taktegel.