1. taktfast

  tak`tfast adj., neutr. ~ ORDLED: takt--fast
  Svensk ordbok
 2. epizeuxis

  epizeuxis, geminatio, duplicatio, retorisk figur som innebär upprepning av ett ord eller en ordgrupp med ingen eller liten förändring omedelbart eller med blott få ord emellan.
 3. skandera

  skandera, läsa vers taktfast.
 4. meter

  meter, i metriken detsamma som versmått.
 5. massuggestion

  massuggestion, typ av påverkan på en grupp eller massa av människor.
 6. nordsvensk brukshäst

  nordsvensk brukshäst är en svensk hästras som är kallblod.
 7. småfläckig sumphöna

  småfläckig sumphöna är en art i fågelfamiljen rallar.
 8. marsch

  1marsch [mar´ʃ] subst. ~en ~er ORDLED: marsch-en
  Svensk ordbok
 9. takt

  takt subst. ~en ~er ORDLED: takt-en
  Svensk ordbok