1. taktik

  taktik, i militära sammanhang läran om användningen av militära förband för att i strid med eller under annan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, t.ex. att tillintetgöra, försvaga, fördröja eller störa honom, att ta eller hålla viktig terräng, att skydda egen verksamhet eller anläggning eller bekämpa motståndarens.
 2. taktik

  takti´k subst. ~en ~er ORDLED: takt-ik-en
  Svensk ordbok
 3. taktiker

  tak´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: takt-ik-ern
  Svensk ordbok
 4. taktikrösta

  takti`krösta verb ~de ~t ORDLED: takt-ik--röst-ar SUBST.: taktikröstande, taktikröstning
  Svensk ordbok
 5. Karl Dönitz

  Dönitz, Karl, 1891–1980, tysk sjömilitär, storamiral 1943.
 6. Gunder Hägg

  Hägg, Gunder, född 31 december 1918, död 27 november 2004, medel- och långdistanslöpare, en av Sveriges genom tiderna främsta idrottsmän.
 7. reträtt

  reträtt, tillbakadragande av militär styrka.
 8. Hernán Cortés

  Cortés, Hernán, även Fernando Cortez, från 1528 Marqués del Valle de Oaxaca, född 1485, död 2 december 1547, spansk conquistador, Mexicos erövrare.
 9. innästling

  innästling, infiltration, som militär term metod att dolt passera motståndarens linjer med små förband för att sedan samlat anfalla bakifrån eller mot mål på djupet.
 10. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.