1. tal

  tal är en rad ljud som betyder något.
 2. tal och skrift

  tal och skrift, de mänskliga språkens främsta manifestationsformer.
 3. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 4. tallium

  tallium, metalliskt, giftigt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Tl.
 5. naturligt tal

  naturligt tal, positivt heltal eller talet 0, dvs. något av talen 0, 1, 2, 3, ...
 6. Tallinn

  Tallinn, tyska Reval, huvudstad i Estland; 426 500 invånare (2017).

 7. tall

  tall, fur, fura, Pinus sylvestris, art i barrväxtfamiljen tallväxter.
 8. talisman

  talisman, föremål, antingen naturligt eller förfärdigat, som anses ha magisk kraft.
 9. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 10. fullkomligt tal

  fullkomligt tal, tal som är summan av sina (positiva) divisorer, t.ex. 6=1+2+3.