1. tala om

  tala om´ verb talade talat ORDLED: tal-ar SUBST.: omtalande
  Svensk ordbok
 2. talapparaten

  talapparat,organ och strukturer som bildar de nedre och övre luftvägarna, det vill säga lungor och luftstrupe, struphuvud och stämband, svalg, mun och näshåla.

 3. finanspolitik

  finanspolitik, förändringar i statens inkomster och utgifter som via statsbudgeten vidtas i syfte att påverka samhällsekonomin, till exempel att sänka eller höja skatter och bidrag.

 4. cellkärna

  cellkärna är den del i alla levande celler (utom bakterieceller) där kromosomerna finns.
 5. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 6. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. talassemi

  talassemi, sjukdom inom gruppen hemoglobinopati, dvs. medfödd rubbning i bildningen av hemoglobinets proteindel, globin.
 9. infrastruktur

  infrastruktur är anläggningar som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera.

 10. Malala Yousafzai

  Yousafzai, Malala, född 12 juli 1997, pakistansk bloggare och aktivist för flickors och kvinnors rätt till utbildning, mottagare av Nobels fredspris 2014.