1. talar

  talar, fotsid, vid och veckrik kappa av svart tyg, sedan medeltiden använd som ämbetsdräkt av bl.a. präster och jurister i vissa länder.
 2. talar

  tala´r subst. ~en ~er ORDLED: tal-ar-en
  Svensk ordbok
 3. talarkonst

  talarkonst, talekonst , enligt retoriken en ”konst” med särskilda regler och mönster.
 4. talare

  ta`lare subst. ~n äv. talarn, plur. ~, best. plur. talarna ORDLED: tal-ar-en
  Svensk ordbok
 5. talarkonst

  ta`larkonst subst. ~en ORDLED: tal-ar--konst-en
  Svensk ordbok
 6. talarstol

  ta`larstol subst. ~en ~ar ORDLED: tal-ar--stol-en
  Svensk ordbok
 7. talarlista

  ta`larlista subst. ~n talarlistor ORDLED: tal-ar--list-an
  Svensk ordbok
 8. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 9. tal

  tal, mänskligt tal, se bl.a. talapparaten, tal och skrift och röst.
 10. tala

  tala, myntenhet i Västra Samoa; 1 tala=100 sene.