1. talare

  ta`lare subst. ~n äv. talarn, plur. ~, best. plur. talarna ORDLED: tal-ar-en
  Svensk ordbok
 2. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 3. tal

  tal, mänskligt tal, se bl.a. talapparaten, tal och skrift och röst.
 4. tala

  tala, myntenhet i Västra Samoa; 1 tala=100 sene.
 5. talar

  talar, fotsid, vid och veckrik kappa av svart tyg, sedan medeltiden använd som ämbetsdräkt av bl.a. präster och jurister i vissa länder.
 6. Tal Wilkenfeld

  Wilkenfeld, Tal, född 1986, australisk basist, gitarrist, sångerska och låtskrivare, sedan 2002 verksam i USA.

 7. pytagoreiska tal

  pytagoreiska tal, heltal a, b och c som uppfyller sambandet a 2 +  b 2 =  c 2, dvs. som kan utgöra sidor i en rätvinklig triangel.
 8. tala ut

  tala u´t verb talade talat ORDLED: tal-ar
  Svensk ordbok
 9. talas vid

  talas vi´d verb talades talats ORDLED: tal-as
  Svensk ordbok
 10. tala om

  tala om´ verb talade talat ORDLED: tal-ar SUBST.: omtalande
  Svensk ordbok