1. Paris, 1800-talets huvudstad

  Paris, 1800-talets huvudstad, Passagearbetet, Das Passagen-Werk, ett av den tyske filosofen och litteraturhistorikern Walter Benjamins mest betydande verk.

 2. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 5. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 6. Falu gruva

  Falu gruva, Stora kopparberget, under medeltiden även kallad Tiskasjöberg, historisk sulfidmalmsgruva med malmbehandlingsverk vid Falun, ingående i skogskoncernen STORA.
 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 10. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.