1. tall

  tall är ett barrträd.
 2. tall

  tall subst. ~en ~ar ORDLED: tall-en
  Svensk ordbok
 3. Tall Afar

  Tall Afar, stad i norra Irak; för belägenhet se landskarta Irak.
 4. makedonisk tall

  makedonisk tall, balkantall , Pinus peuce, art i familjen tallväxter.
 5. tallar

  tallar är en grupp barrträd som hör till familjen tallväxter.
 6. tallskog

  tallskog, barrskog där tallarter dominerar. Tallskog intar i regel de magraste markerna, dels torra (tallhed, se lavtallskog), dels våta (se tallmosse), men finns trots konkurrens från gran också på bättre mark tack vare att tallen är det träd som bäst har kunnat överleva forna skogsbränder.

 7. tallvivlar

  tallvivlar, Pissodes , släkte i skalbaggsfamiljen vivlar.
 8. tallspinnare

  tallspinnare, Dendrolimus pini , art i fjärilsfamiljen egentliga spinnare.
 9. tallbock

  tallbock, Monochamus sutor, art i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 10. tallskottvecklare

  tallskottvecklare, Rhyacionia buoliana , art i fjärilsfamiljen vecklare. Vingbredden är 18–23 mm; framvingarna är roströda med silverglänsande tvärlinjer, bakvingarna är brungrå.