1. tall

  tall, fur, fura, Pinus sylvestris, art i barrväxtfamiljen tallväxter.
 2. tallriksmodellen

  tallriksmodellen, pedagogisk modell för att åskådliggöra en lämplig sammansättning av näringsämnen vid en måltid.

 3. tallium

  tallium, metalliskt, giftigt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Tl.
 4. tallit

  tallit, ṭallit, mantel, ursprungligen ett vanligt klädesplagg, men alltsedan exiltiden en traditionell judisk bönemantel; en duk av ull, bomull eller siden.
 5. Tallinn

  Tallinn, tyska Reval, huvudstad i Estland; 426 500 invånare (2017).

 6. tallkottkörtel

  tallkottkörtel, corpus pineale , epifysen, övre hjärnbihanget, hos människan en halvt ärtstor konformad kropp som sitter som en utväxt på mellanhjärnans tak vid bakre kanten av tredje ventrikeln.
 7. tallolja

  tallolja, råtallolja, biprodukt från sulfatmassatillverkningen, utvunnen första gången 1899 i Skutskär.
 8. tallar

  tallar är en grupp barrträd som hör till familjen tallväxter.
 9. makedonisk tall

  makedonisk tall, balkantall , Pinus peuce, art i familjen tallväxter.
 10. tallklöver

  tallklöver, annat namn på växtarten getväppling.