1. tallriksmodellen

  tallriksmodellen, pedagogisk modell för att åskådliggöra en lämplig sammansättning av näringsämnen vid en måltid.

 2. tallrikscentrifug

  tallrikscentrifug, separator där den roterande cylindern (kulan) innehåller ett antal koniska plåtar (tallrikar).
 3. tallrik

  tall`rik subst. ~en ~ar ORDLED: tallr-ik-en
  Svensk ordbok
 4. tallriksis

  tallriksis, runda isflak, ofta med upphöjd kant.

 5. tallriksredskap

  tallriksredskap, typ av harv med roterande, tallriksliknande arbetsorgan, införd till Sverige från USA 1892.
 6. tallrikshjul

  tallrikshjul, detsamma som skivhjul.
 7. tallriksur

  tallriksur, annan benämning på teller­ur.
 8. tallriksharv

  tall`riksharv subst. ~en ~ar ORDLED: tallr-iks--harv-en
  Svensk ordbok
 9. tallrikshjul

  tall`rikshjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tallr-iks--hjul-et
  Svensk ordbok
 10. tallriksis

  tall`riksis subst. ~en ORDLED: tallr-iks--is-en
  Svensk ordbok