1. talspråk

  talspråk, talat språk , språkets grundläggande manifestationsform; se språk.
 2. talsymbolik.

  talsymbolik. I en livskraftig, delvis ockult tradition, som utgick från Pythagoras och hans lära om sfärernas harmoni, föreställde man sig att talen hade symbolisk betydelse och att hela kosmos var uppbyggt med hjälp av symboliska tal.
 3. talsång

  talsång, vokalt framställningssätt mellan tal och sång.
 4. talsyntes

  talsyntes, maskinellt framställt tal.
 5. talsystem

  talsystem, i matematiken system för representation av tal.
 6. talsvårigheter

  talsvårigheter, språkstörningar som kan bero på skador i de delar av hjärnan, vanligen i vänsterhalvan, som är betydelsefulla för språkfunktionen (se afasi), på andra neurologiska skador, t.ex. sådana som rör talapparatens nerver, på skador i själva talapparaten och på psykologiska faktorer.
 7. Talsi

  Talsi, stad i nordvästra Lettland; för belägenhet se landskarta Lettland.
 8. talsyntes

  ta`lsyntes subst. ~en ORDLED: tal--syn-tes-en
  Svensk ordbok
 9. talskärm

  ta`lskärm subst. ~en ~ar ORDLED: tal--skärm-en
  Svensk ordbok
 10. talsymbolik

  ta`lsymbolik subst. ~en ORDLED: tal--sym-bol-ik-en
  Svensk ordbok