1. talteori

  talteori, gren av matematiken som indelas i elementär talteori, algebraisk talteori, analytisk talteori, geometrisk talteori och probabilistisk talteori.
 2. analytisk talteori

  analytisk talteori, gren av matematiken där talteoretiska problem angrips med metoder från matematisk analys.
 3. talteori

  ta`lteori subst. ~n äv. ~en ORDLED: tal--teor-in
  Svensk ordbok
 4. talteknik

  ta`lteknik subst. ~en ORDLED: tal--tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 5. probabilistisk talteori

  probabilistisk talteori, gren av talteorin i vilken hypoteser av probabilistisk natur används.
 6. geometrisk talteori

  geometrisk talteori, gren av matematiken i vilken vissa geometriska metoder används för att studera bl.a. kvadratiska och högre ordningens former, packningsproblem för konvexa mängder samt approximationer av reella tal med rationella tal.
 7. talt

  talt se 2tälja
  Svensk ordbok
 8. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 9. otalt

  o`talt adj., ingen böjning ORDLED: o--talt
  Svensk ordbok
 10. tälja

  2täl`ja verb täljde el. talde, täljt el. talt, pres. täljer ORDLED: tälj-er SUBST.: täljande
  Svensk ordbok