1. tank

  tank, pluralis tanks, ursprungligen täckord för stridsvagn, då sådana sattes in i strid 1916; det blev senare officiell benämning i bl.a. engelska och ryska språken.
 2. tankesmedja

  tankesmedja, engelska think-tank, institut, företag eller grupp som utvecklar nya långsiktiga idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter i den offentliga debatten.
 3. tankestörning

  tankestörning, egentligen alla former av störning av tankarnas innehåll och tänkandets förlopp men i praktiken de störningar av tänkandets förlopp (även kallade formella tankestörningar) som är karakteristiska för schizofreni.
 4. tankstreck

  tankstreck, skiljetecken (–) som till formen är längre än bindestrecket (divisen).

 5. tanka

  tanka , (jap., ’kort dikt’), japansk diktform, bestående av 31 stavelser (5–7–5–7–7).
 6. tankreaktor

  tankreaktor, reaktionskärl i allmänhet bestående av en tank med omrörare.
 7. tankfartyg

  tankfartyg, bulkfartyg avsett för flytande laster såsom råolja, vatten, kemikalier och flytande livsmedel.

 8. tankelagar

  tankelagar, äldre benämning på vissa logiska principer, nämligen 1) identitetslagen eller identitetsaxiomet (se identitet), 2)  motsägelselagen och 3) lagen om det uteslutna tredje eller tertium non datur.
 9. tanklok

  tanklok, ånglok vars bränsle- och vattenförråd transporteras på loket och inte i en tender, en medföljande vagn.
 10. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.