1. tankesmedja

  tankesmedja, engelska think-tank, institut, företag eller grupp som utvecklar nya långsiktiga idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter i den offentliga debatten.
 2. Timbro

  Timbro, tankesmedja och bokförlag, Stockholm, grundat 1978 och ägt av Stiftelsen Fritt Näringsliv.
 3. Berggruenpriset

  Berggruenpriset, amerikanskt pris som sedan 2016 årligen delas ut till internationellt framstående tänkare inom filosofi och kultur.

 4. Tiden

  Tiden, socialdemokratisk tidskrift för idé och debatt, grundad av Hjalmar Branting 1908 och utgiven i Stockholm sex gånger om året.
 5. Jacques Delors Institute

  Jacques Delors Institute, politisk tankesmedja, grundad 1996 som Notre Europe av tidigare ordföranden i Europeiska kommissionen Jacques Delors.

 6. Piratbyrån

  Piratbyrån, PB, tankesmedja och opinionsbildare kring frågor som rör kopiering, immateriell egendom och internetkultur, verksam 2003–10.