1. tankesmedja

  tankesmedja, engelska think-tank, institut, företag eller grupp som utvecklar nya långsiktiga idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter i den offentliga debatten.
 2. Timbro

  Timbro, tankesmedja och bokförlag, Stockholm, grundat 1978 och ägt av Stiftelsen Fritt Näringsliv.
 3. Notre Europe

  Notre Europe, politisk tankesmedja, grundad 1996 av förre ordföranden i Europeiska kommissionen Jacques Delors.
 4. Tiden

  Tiden, socialdemokratisk tidskrift för idé och debatt, grundad av Hjalmar Branting 1908 och utgiven i Stockholm sex gånger om året.
 5. Piratbyrån

  Piratbyrån, PB, tankesmedja och opinionsbildare kring frågor som rör kopiering, immateriell egendom och internetkultur, verksam 2003–10.