1. tankspridd

  tank`spridd adj. tankspritt ORDLED: tank--spridd
  Svensk ordbok
 2. Långben

  Långben, Jan Långben, engelska Goofy, film- och seriefigur.
 3. Jacques Tati

  Tati (egentligen Tatischeff), Jacques, 1907–82, fransk filmregissör och skådespelare.
 4. Tintin

  Tintin, huvudperson i en belgisk tecknad serie, skapad 1929 av Hergé.

 5. distraherad

  distrahe´rad adj. distraherat ORDLED: dis-trah-er-ad
  Svensk ordbok
 6. förströdd

  förströdd´ adj. förstrött ORDLED: för-strödd
  Svensk ordbok
 7. professorlig

  professo´rlig adj. ~t ORDLED: pro-fess-or-lig
  Svensk ordbok
 8. disträ

  disträ´ adj., neutr. undviks ORDLED: dis-trä
  Svensk ordbok
 9. distrahera

  distrahe´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-trah-er-ar SUBST.: distraherande, distrahering; distraktion
  Svensk ordbok
 10. tanke

  tank`e subst. ~n tankar ORDLED: tank-en
  Svensk ordbok