1. tapestransgressionen

    tapestransgressionen, den vattenståndshöjning (transgression) som kulminerade ca 9500–3900 f.Kr. längs Skandinaviens havskuster.
  2. Tapeshavet

    Tapeshavet, de havsområden som gränsade mot Sverige, Danmark och Norge under framför allt den första halvan av postglacial tid, ca 9500–3900 f.Kr.