1. hospis

    hospis, vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen (hospisfilosofi).
  2. läpp-, käk- och gomdefekter

    läpp-, käk- och gomdefekter, LKG , cheilognathopalatoschisis (av grekiska cheilos ’läpp’, gnathos ’käke’, latin palatum ’gom’ och grekiska schisis ’klyvning’), harmynthet, läpp-, käk- och gomspalt, medfödda missbildningar där överläppen, den tandbärande delen av käkskelettet (alveolarutskottet) och/eller gommen är kluvna, vilket beror på att de delar som bildar överkäken inte växer ihop under fosterstadiet.