1. tecknad serie

  tecknad serie, vanligen endast serie, sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra; termen används även som benämning på en fortlöpande serietitel.
 2. teckna

  teck`na verb ~de ~t ORDLED: teckn-ar SUBST.: tecknande, teckning
  Svensk ordbok
 3. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 4. tecknad film

  tecknad film är en typ av animerad film.
 5. Tecknar-Anders

  Tecknar-Anders, signatur för Anders Andersö, född 1930, tidningstecknare.
 6. tecknad svenska

  tecknad svenska, kommunikationssystem konstruerat i början på 1970-talet.
 7. tecknare

  teck`nare subst. ~n äv. tecknarn, plur. ~, best. plur. tecknarna ORDLED: teckn-ar-en
  Svensk ordbok
 8. tecknad

  teck`nad adj. tecknat ORDLED: teckn-ad
  Svensk ordbok
 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.