1. tegskifte

  tegskifte, sammanfattande benämning på de gamla formerna för uppdelning – i regel i smala remsor, tegar – av åker och äng mellan de olika gårdarna i byarnas gemensamma gärden.
 2. teg

  teg, vanligen markområdet mellan två slutfåror vid tegplöjning eller mellan två tegdiken.
 3. tegskifte

  te`gskifte subst. ~t ORDLED: teg--skift-et
  Svensk ordbok
 4. Einar Tegen

  Tegen, Einar, 1884–1965, filosof, professor i praktisk filosofi i Lund 1931–37 och vid Stockholms högskola 1937–51.
 5. Teg

  Teg, församling i Luleå stift, Umeå kommun, Västerbotten (Västerbottens län); 16 929 invånare (2016).

 6. storskifte

  storskifte, en från bl.a. England inspirerad jorddelningsreform som ytterst syftade till förbättring av jordbruket genom upplösning av byarna med deras ägoblandning och bundna driftsystem.
 7. Gunhild Tegen

  Tegen, Gunhild, född Nordling, 1889–1970, författare och journalist.
 8. Umeå

  Umeå, kommun i Västerbotten och Ångermanland (Västerbottens län).

 9. teg

  teg se tiga
  Svensk ordbok
 10. tegat

  tegat se tiga
  Svensk ordbok