1. tele-

  tele- (grekiska tēle ’fjärran’), förled med betydelsen ’fjärr-’, ’som verkar på avstånd’ i ord som telefon och television.
 2. Tele-X

  Tele-X, geostationär kommunikationssatellit, den första svenska, för direktsänd TV, videokonferenser, dataförbindelser och telefonförbindelser i Norden, Baltikum och angränsande länder.
 3. tele-

  tele- förled
  Svensk ordbok
 4. Teles Pires

  Teles Pires, flod i mellersta Brasilien; för belägenhet se landskarta Brasilien.
 5. teletype

  teletype, TTY, benämning på äldre datorterminal av skrivmaskinstyp.
 6. teleprinter

  teleprinter, fjärrskrivmaskin, terminal för sändning och mottagning av fjärrskrift, bl.a. telexmeddelanden.
 7. telependling

  telependling, pendling med hjälp av tele- och datakommunikation i stället för fysisk förflyttning från hemmet eller annan plats till arbetsplatsen.
 8. telefax

  telefax, eller fax, innebär att en maskin sänder en bild av ett dokument till en annan maskin, som sedan skriver ut det.
 9. teleskop

  teleskop, större kikare, framför allt använd inom astronomin, som med hjälp av linser och/eller speglar avbildar vanligtvis små och ljussvaga astronomiska objekt.
 10. telepati

  telepati, tankeöverföring, den överföring av tankar och känslor på direkt väg, utan förmedling av kända sinnen, som ibland tycks kunna inträffa mellan människor, eventuellt också mellan människor och djur.