1. telefonera

  telefone´ra verb ~de ~t ORDLED: tele-fon-er-ar SUBST.: telefonerande, telefonering
  Svensk ordbok
 2. telefoni

  telefoni innebär att tal överförs på avstånd.

 3. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en funktionshindrad.
 4. ljusbågssändare

  ljusbågssändare, tidig typ av radiosändare för alstring av kontinuerliga vågor.
 5. hemförsäljning

  hem`försäljning subst. ~en ORDLED: hem--för-sälj-ning-en
  Svensk ordbok
 6. telefonkö

  telefonkö [-få`n-] subst. ~n ~er ORDLED: tele-fon--kö-er
  Svensk ordbok
 7. callgirl

  callgirl [ung. kå´lgörl] subst., plur. ~s, n-genus ORDLED: call--girl
  Svensk ordbok
 8. pingla

  2ping`la verb ~de ~t ORDLED: pingl-ar SUBST.: pinglande, pingling; pingel
  Svensk ordbok
 9. ringa

  2ring`a verb ringde ringt, pres. ringer ORDLED: ring-er SUBST.: ringande, ringning
  Svensk ordbok
 10. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok