1. telepati

  telepati, tankeöverföring, den överföring av tankar och känslor på direkt väg, utan förmedling av kända sinnen, som ibland tycks kunna inträffa mellan människor, eventuellt också mellan människor och djur.
 2. telepati

  telepati´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: tele-pat-in
  Svensk ordbok
 3. parapsykologi

  parapsykologi, forskning kring idén om tankeöverföring (telepati), fjärrskåderi i rum och tid (klärvoajans och prekognition), tankens direkta inflytande på den fysiska omgivningen (psykokinesi, PK) samt personlighetens eventuella överlevande av döden.
 4. telepatisk

  telepa´tisk adj. ~t ORDLED: tele-pat-isk
  Svensk ordbok
 5. ESP

  ESP, extrasensorisk perception, ”utomsinnligt förnimmande”, t.ex. sanndrömmar, tankeöverföring (telepati) och fjärrskåderi i rum och tid (klärvoajans, prekognition).
 6. tankeöverföring

  tankeöverföring, detsamma som telepati.
 7. mentalmagi

  mentalmagi, sammanfattande benämning på trollerikonster där trollkonstnären simulerar paranormala fenomen som telepati, tankeläsning, klärvoajans och ESP.
 8. Sydney Alrutz

  Alrutz, Sydney, 1868–1925, psykolog, docent vid Uppsala universitet från 1901.
 9. schizofreni

  schizofreni, psykiskt syndrom med minst två symtom inom gruppen positiva symtom (hallucinationer, vanföreställningar eller tankestörningar) samt funktionsnedsättning.
 10. patos

  pa´tos subst. ~et ORDLED: pat-os-et
  Svensk ordbok