1. teln

  teln , förstärkande lina för såväl nät som större fiskeredskap.
 2. Telnet

  Telnet, kommunikationsprotokoll baserat på internetstandarden TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) som används för fjärranslutning av en terminalemulator till en dator över ett nätverk.

 3. teln

  te´ln subst. ~en ~ar ORDLED: teln-en
  Svensk ordbok
 4. telning

  te`lning subst. ~en ~ar ORDLED: teln-ing-en
  Svensk ordbok
 5. tänja

  tän`ja verb tänjde tänjt, pres. tänjer ORDLED: tänj-er SUBST.: tänjande, tänjning
  Svensk ordbok