1. temperatur

  temperatur är ett mått på graden av värme, alltså hur varmt något är.

 2. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 3. temperaturstrålning

  temperaturstrålning, elektromagnetisk strålning som utsänds från varje kropp med temperatur över absoluta nollpunkten.
 4. temperaturreglering

  temperaturreglering, termoregulation , kroppens system för att hålla temperaturen konstant hos människan och andra jämnvarma djur.

 5. temperaturvittring

  temperaturvittring, detsamma som solsprängning.
 6. temperaturgradient

  temperaturgradient, storhet som anger i vilken riktning temperaturen ökar mest och hur stor ökningen är per längdenhet.
 7. temperatur

  temperatur, vid stämning av musikinstrument detsamma som temperering.
 8. temperatursinne

  temperatursinne, människo- och djurkroppens system för att uppfatta värme och kyla med hjälp av sinnesorgan och nervsystem.
 9. temperatursprångskikt

  temperatursprångskikt, skikt i hav eller sjö där temperaturen ändras mycket inom ett litet djupintervall, detsamma som termoklin.
 10. effektiv temperatur

  effektiv temperatur, ett inom astrofysiken centralt temperaturbegrepp.