1. tempo

  tempo, hastigheten i ett musikstycke, dvs. hur snabbt pulsslagen följer på varandra.
 2. temporallob

  temporallob, tinninglob , vart och ett av storhjärnans två sidopartier.
 3. temporal

  temporal, anatomisk term: som har samband med tinningregionen, t.ex. arteria temporalis, tinningartären.
 4. temporallobsepilepsi

  temporallobsepilepsi, tinninglobs­epi­lepsi, epileptiska anfall som utgår från ena tinningloben.
 5. tempoarbete

  tempoarbete, arbete i korta, standardiserade moment av en tillverkningsprocess ofta baserad på tidsstudier.
 6. temporal

  temporal sägs en underordnande konjunktion (subjunktion) vara som anger tidsrelationen mellan handlingen i en underordnad bisats, som inleds av subjunktionen, och den överordnade satsens handling.
 7. tempo

  tem´po subst. ~t, ~n äv. tempi ORDLED: temp-ot
  Svensk ordbok
 8. a tempo

  a tempo, musikterm: återgång till huvudtempot efter en tillfällig avvikelse.
 9. in tempo

  in tempo, inom musiken en återgång till ett tidigare grundtempo i ett musikstycke efter t.ex. ett ritardando eller stringendo.
 10. istesso tempo

  istesso tempo, musikterm som används vid förändringar i taktart och innebär att grundpulsen behåller samma hastighet som förut.