1. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 2. TENS

  TENS, TNS , transkutan elektrisk nervstimulering, smärtbehandling genom elektrisk stimulering.
 3. tensor

  tensor, i matematiken en uppsättning tal som transformeras enligt bestämda regler vid byte av koordinater.
 4. tension

  tension, spänning, inom hydrologi benämning på hur hårt bundet markvattnet är i en jord.
 5. Tensta

  Tensta, stadsdel i Stockholms kommun, Uppland; 17 000 invånare (2006).
 6. tensionshuvudvärk

  tensionshuvudvärk, detsamma som spänningshuvudvärk.
 7. tensiometer

  tensiometer, typ av markfuktighetsmätare för bestämning av vattenpotentialen i jord eller andra porösa medier.
 8. ten

  ten, massiv och platt metallstång.
 9. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 10. Tensta

  Tensta, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 1 729 invånare (2016).