1. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 2. TENS

  TENS, TNS , transkutan elektrisk nervstimulering, smärtbehandling genom elektrisk stimulering.
 3. tension

  tension, spänning, inom hydrologi benämning på hur hårt bundet markvattnet är i en jord.
 4. ten

  ten, massiv och platt metallstång.
 5. tensor

  tensor, i matematiken en uppsättning tal som transformeras enligt bestämda regler vid byte av koordinater.
 6. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 7. Tensta

  Tensta, stadsdel i Stockholms kommun, Uppland; 17 000 invånare (2006).
 8. Tensta

  Tensta, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 1 729 invånare (2016).

 9. tensionshuvudvärk

  tensionshuvudvärk, detsamma som spänningshuvudvärk.
 10. tensiometer

  tensiometer, typ av markfuktighetsmätare för bestämning av vattenpotentialen i jord eller andra porösa medier.