1. terrorism

  terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.

 2. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 3. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.
 4. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 5. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 6. terrorattentatet i Stockholm 2017

  terrorattentatet i Stockholm 2017, lastbilsattentat 7 april på Drottninggatan, varvid fem personer dödades.  

 7. termometer

  termometer, instrument för mätning av temperatur.
 8. termoklin

  termoklin, temperatursprångskikt , skikt i hav eller sjö där temperaturen ändras mycket inom ett litet djupintervall.
 9. terrorattentaten på Bali 2002

  terrorattentaten på Bali 2002, bombattentat utförda på Bali, Indonesien, 12 oktober 2002, då 204 människor dödades och 209 skadades. 

 10. termokemi

  termokemi, den del av termodynamiken som behandlar värmeutbytet vid kemiska processer.