1. terrorism

  terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.

 2. termoplast

  termoplast, plast som vid uppvärmning blir plastisk (formbar) och som upprepade gånger kan överföras till plastiskt tillstånd.
 3. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 4. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 5. terapeutisk bredd

  terapeutisk bredd, uttryck för säkerheten hos ett läkemedel: avståndet mellan den dos av medlet som är effektiv och den dos som är giftig (toxisk).
 6. teros

  teros, Rosa odorata (syn.
 7. tertiär

  tertiär, en av den Internationella stratigrafiska kommissionen numera ej rekommenderad beteckning för en geologisk period omfattande tiden mellan perioderna krita och kvartär, ca 66–2,6 miljoner år före nutid.
 8. termometer

  termometer, instrument för mätning av temperatur.
 9. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.
 10. Albert ter Vehn

  ter Vehn, Albert, 1900–97, tysk-svensk företagsekonom, professor i handelsteknik (senare företagsekonomi) vid Handelshögskolan i Göteborg 1926–67.