1. tera-

  tera-, måttenhetsprefix med beteckningen T, innebärande faktorn 10 12 (biljon).
 2. tera-

  tera- förled
  Svensk ordbok
 3. teratokarcinom

  teratokarcinom, embryonal testikelcancer, en malign variant av teratom.
 4. teratologi

  teratologi, vetenskapen om missbildningarna under fosterutvecklingen, deras uppkomst och förekomst, samt om möjligheterna att förebygga dem.
 5. teratom

  teratom, tumör som utgår från stamceller, vanligen i äggstockar eller testiklar.
 6. teratogen

  teratogen, teratogen faktor, skadlig yttre faktor som stör embryonal- och fosterutvecklingen och framkallar missbildningar av olika slag.
 7. teratornier

  teratornier , Teratornithidae, utdöd familj kondorfåglar.
 8. terabyte

  terabyte, inom datortekniken måttenhet med beteckning TB för datamängd och minneskapacitet.
 9. Teracom AB

  Teracom AB, Sundbyberg, statligt bolag för utsändning av radio- och TV-program, grundat 1992 under namnet TERACOM Svensk Rundradio AB.
 10. terapi

  terapi betyder ”behandling”.