1. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 2. medicine kandidat

  medicine kandidat, med.kand. , MK, titel på person som avlagt medicine kandidatexamen.
 3. magister

  magister, svensk examenstitel.
 4. statsvetenskaplig examen

  statsvetenskaplig examen, akademisk examen, tillkommen 1935, med två varianter, statsvetenskaplig-juridisk och statsvetenskaplig-filosofisk examen.
 5. politices magister

  politices magister, pol.mag., examenstitel som tilldelades dem som avlagt statsvetenskaplig (samhällsvetenskaplig) examen, en examen som fanns mellan 1935 och 1969.
 6. handelshögskola

  handelshögskola, ekonomihögskola, läroanstalt på högskolenivå för undervisning och forskning om privat och offentligt näringsliv.
 7. officer

  officer, militär ledare med tjänstegrad från 1:e sergeant/fänrik och uppåt.