1. terror

  terr´or subst. ~n ORDLED: terr-orn
  Svensk ordbok
 2. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 3. terrorkrigföring

  terrorkrigföring, systematiska vittomfattande våldsåtgärder riktade mot ett samhälles civila delar i avsikt att skrämma till eftergift eller underkastelse.
 4. terrorlagstiftning

  terrorlagstiftning, samlingsbegrepp för de lagar som reglerar terrorism och terroristbrott.

 5. terroristbrott

  terroristbrott, brott som föreligger när någon begår en gärning som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation.

 6. terrorism

  terrorism är våldsdåd som görs för att uppnå politiska mål.

 7. terrorattentatet i Manchester 2017

  terrorattentatet i Manchester 2017, attentat vid en arenakonsert 22 maj varvid en självmordsbombare dödade 22 människor. 

 8. terrorattentaten i Bryssel 2016

  terrorattentaten i Bryssel 2016 , bombattentat 22 mars 2016 utförda av självmordsbombare på flygplatsen Zaventem samt på tunnelbanestationen Maelbeek, varvid 32 människor dödades.

 9. terrorattentaten i London 2005

  terrorattentaten i London 2005, fyra samordnade attacker mot kollektivtrafiken 7 juli 2005 varvid tre bomber sprängdes på olika tunnelbanetåg och en fjärde på en buss då 52 personer dödades. 

 10. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.