1. ters

  ters, musikterm som anger avståndet från en ton till den tredje tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 2. ters

  ters, enkel bönestund på förmiddagen, vanligen vid ”tredje timmen” (dvs. kl. 9), ingående i tidegärd.
 3. ters

  ters subst. ~en ~er ORDLED: ters-en
  Svensk ordbok
 4. Terschelling

  Terschelling, ö i Västfrisiska öarna, tillhörig provinsen Friesland i Nederländerna; 90 km 2, 4 600 invånare (2010).
 5. Terskej Alatau

  Terskej Alatau, berg i östra Kirgizistan; för belägenhet se landskarta Kirgizistan.
 6. tersett

  tersett se terzett
  Svensk ordbok
 7. Gerhard Tersteegen

  Tersteegen, Gerhard, 1697–1769, tysk reformert mystiker, psalmdiktare.
 8. Johannes Terserus

  Terserus, Johannes, 1605–78, teolog och politiker, professor i Åbo 1640–47, i Uppsala 1647–58, biskop i Åbo 1658–64, i Linköping från 1671.
 9. Lil Terselius

  Terselius, Lil, född 1944, skådespelerska.

 10. tera-

  tera-, måttenhetsprefix med beteckningen T, innebärande faktorn 10 12 (biljon).