1. tes

  tes, påstående som försvaras eller bestrids.
 2. tes

  tes subst. ~en ~er ORDLED: tes-en
  Svensk ordbok
 3. testliner

  testliner , papper tillverkat av returpapper, som uppfyller vissa styrkekrav (i ett test – därav namnet), och som är avsett att bilda ytskikt på wellpapp.
 4. testakten

  testakten, engelska test act, benämning på en lag som krävde uppslutning bakom den officiella protestantiska religionen för erhållande av statliga ämbetsposter, införd i Skottland 1567, i England 1673 och på Irland 1704.
 5. testamentsexekutor

  testamentsexekutor, den som i testamente blivit utsedd att i stället för arvingar och universella testamentstagare förvalta testators dödsbo.
 6. tessera

  tessera, individuell mosaiksten.
 7. Tessininstitutet

  Tessininstitutet, egentligen Institut Tessin , svenskt institut i Paris, grundat 1933 på initiativ av Gunnar W. Lundberg.
 8. testator

  testator, testamentsgivare, dvs. den som upprättar testamente.
 9. tesked

  tesked, som volymmått, med förkortningen tsk, vanligen 5 ml.
 10. tesaurus

  tesaurus, förteckning över gruppvis likvärdiga eller synonyma ord och fraser, s.k. deskriptorer eller nyckelord som används för att karakterisera dokument i en databas.