1. tes

  tes, påstående som försvaras eller bestrids.
 2. tes

  tes subst. ~en ~er ORDLED: tes-en
  Svensk ordbok
 3. filosofem

  filosofem (grekiska), filosofisk tes eller lärosats, oftast i nedsättande betydelse (ogrundad, oklar).
 4. kontraargument

  kontraargument, motargument, filosofisk fackterm.
 5. antinomi

  antinomi, par av logiskt oförenliga påståenden eller åsikter (tes och antites) som båda på goda grunder kan förefalla vara sanna.
 6. Gorgias

  Gorgias, ca 480–ca 375 f.Kr., grekisk lärare i retorik och filosofi.
 7. Amor och Psyche

  Amor och Psyche, i den romerske författaren Apuleius roman ”Metamorphoses” infogad berättelse om prinsessan Psyche och guden Amor.
 8. Pro sensu communi

  Pro sensu communi (latin, ’för det sunda förnuftet’), fiktivt litterärt sällskap som stiftades av Johan Henric Kellgren genom en kungörelse i Stockholms Posten nyåret 1787.
 9. Tartuskolan

  Tartuskolan, grupp av forskare från f.d. Sovjetunionen som sedan 1964 samlats till möten i Tartu i Estland (bl.a. Jurij Lotman och Vjatjeslav Vsevolodovitj Ivanov).
 10. Zenon från Elea

  Zenon från Elea, ca 490 f.Kr.–ca 430 f.Kr., grekisk filosof.