1. tesla

  tesla, SI-enhet med beteckningen T för magnetisk flödestäthet.
 2. tesla

  tes´la subst., plur. ~, n-genus
  Svensk ordbok
 3. Tesla Motors

  Tesla Motors, Tesla, Palo Alto, USA, amerikansk elbilstillverkare.

 4. Nikola Tesla

  Tesla, Nikola, 1856–1943, serbisk-amerikansk uppfinnare och forskare, född i Österrike–Ungern (i ett område nu tillhörigt Kroatien) av serbiska föräldrar, utbildad i Graz och Prag; han emigrerade till USA 1884.
 5. teslaströmmar

  teslaströmmar, högfrekventa elektriska strömmar som alstras i en teslatransformator.
 6. teslaström

  tes`laström subst. ~men ~mar ORDLED: tesla--strömm-en
  Svensk ordbok
 7. magnetisk flödestäthet

  magnetisk flödestäthet, B, det magnetiska fältets styrka; enhet tesla (T).
 8. T

  T, beteckning för enheten tesla för magnetisk flödestäthet. 1 T = 1 Wb/m 2 (weber per kvadratmeter).
 9. Gs

  Gs, beteckning för CGS-enheten gauss för magnetisk flödestäthet. 1 Gs = 0,1 mT (millitesla), där tesla är SI-enheten för magnetisk flödestäthet.
 10. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.