1. testamente

  testamente, en persons förordnande för dödsfalls skull om sin kvarlåtenskap.
 2. Nya Testamentet

  Nya Testamentet, andra delen av den kristna kyrkans bibel.
 3. Gamla Testamentet

  Gamla Testamentet, Gamla testamentet, första delen av den kristna kyrkans bibel, vars andra del kallas Nya Testamentet.
 4. testator

  testator, testamentsgivare, dvs. den som upprättar testamente.
 5. testamentsexekutor

  testamentsexekutor, den som i testamente blivit utsedd att i stället för arvingar och universella testamentstagare förvalta testators dödsbo.
 6. testa

  tes`ta verb ~de ~t ORDLED: test-ar SUBST.: testande, testning; 1test
  Svensk ordbok
 7. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 8. chitvå-test

  chitvå-test, χ2-test, typ av statistiska test med omfattade användning.

 9. testakten

  testakten, engelska test act, benämning på en lag som krävde uppslutning bakom den officiella protestantiska religionen för erhållande av statliga ämbetsposter, införd i Skottland 1567, i England 1673 och på Irland 1704.
 10. testamentsbevakning

  testamentsbevakning, tidigare en skyldighet för testamentstagare som ville göra sin rätt gällande att bevaka testamentet vid domstol inom sex månader efter det att han fått kännedom om testators död och det till hans förmån gjorda förordnandet.