1. Tete Montoliu

  Montoliu, Tete,1933–97, spansk (katalansk) pianist och tonsättare.
 2. tetraalkylammoniumsalter

  tetraalkylammoniumsalter, organiska salter innehållande en ammoniumjon i vilken alla väteatomer bytts ut mot kolvätegrupper, R 4N +.
 3. Tetrandria

  Tetrandria, klass 4 i Linnés sexualsystem för växter.
 4. tethytherier

  tethytherier, Tethytheria , överordning däggdjur bestående av de nulevande ordningarna elefantdjur och sirendjur samt den utdöda ordningen desmostylier.
 5. tetrapoder

  tetrapoder, annat namn på ryggradsdjursgruppen fyrfotadjur.
 6. Tethyshavet

  Tethyshavet, hav som sträckte sig mellan nuvarande Europa och Centralasien i norr och Afrika och den indiska subkontinenten i söder under yngre paleozoikum (för ungefär 350 miljoner år sedan).
 7. tetracykliner

  tetracykliner, grupp antibiotika med s.k. brett spektrum, dvs. med verkan på både grampositiva och gramnegativa bakterier.
 8. tetrakloreten

  tetrakloreten, detsamma som perklor­etylen.
 9. tetrahydrofuran

  tetrahydrofuran, THF, cyklisk eter med användning som lösningsmedel inom syntestekniken.
 10. tetrahydrofolsyra

  tetrahydrofolsyra , koenzym som fungerar som donator av grupper med en kolatom, t.ex. formyl eller metyl, i vissa enzymkatalyserade reaktioner.