1. textil

  textil, adjektiv eller förled: som har anknytning till textilier, t.ex. textila fynd, textilfabrik, textiltvätt.
 2. textil

  textil är ett kortare ord för textilier.
 3. textil

  2texti´l subst. ~en ~er ORDLED: text-il-en
  Svensk ordbok
 4. textil

  1texti´l adj. ~t ORDLED: text-il
  Svensk ordbok
 5. Textil- och Konfektionsindustriförbundet

  Textil- och Konfektionsindustriförbundet, egentligen Sveriges Textil- och Konfektionsindustriförbund ( TK), arbetsgivarorganisation, bildad 1979 genom sammanslagning av Sveriges Textilindustriförbund (bildat 1907) och Sveriges Konfektionsindustriförbund (bildat 1920), sedan 1992 ingående i TEKOindustrierna.
 6. Sveriges Textil- och Klädformgivare

  Sveriges Textil- och Klädformgivare, STOK, yrkesideell organisation, bildad 1973 och verksam till 1995.
 7. Textilinstitutet

  Textilinstitutet, tidigare textil utbildningsanstalt i Borås.
 8. textilfiber

  textilfiber, fiber som utgör grundelement för textilier.
 9. Textilrådet

  Textilrådet, branschförening inom Sveriges Industriförbund från 1939 till 1992, då den tillsammans med andra tekoorganisationer bildade TEKOindustrierna, sedermera TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.
 10. textilkonst

  textilkonst, konstnärlig framställning av textilier, som regel med mönster.